Ir al inicio del contenido

Berdintasun Plana

BEAZ SAUk konpromisoa sendotzen du 2022-2025 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Planaren Regcon-ean argitaratuz, 003804 zenbakiarekin.

Dokumentuak entitateko langile guztiak hartzen ditu kontuan, eta lau urterako jarraibideak ezartzen ditu, honako hauek aintzat hartuta: 3 ardatz, 9 helburu eta 24 ekintza.

Berdintasunerako I. Plana garatzeko emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-planei buruzko honako araudi hau kontuan hartu da:

  • 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerako dena.
  • 6/2019 Errege Lege Dekretua, martxoaren 1ekoa, enplegu eta lanaren arloan emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzeko presako neurriena.
  • 901/2020 Errege Dekretua, urriaren 13koa, planak eta haien erregistroa arautzen dituena eta maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretua (laneko hitzarmen eta hitzarmen kolektiboen erregistroari eta gordailuari buruzkoa) aldatzen duena.
  • 902/2020 Errege Dekretua, urriaren13koa, emakumeen eta gizonen arteko ordainsari-berdintasunari buruzkoa.

Halaber, emakumeen eta gizonen berdintasun-arloko honako foru-esparru estrategiko hauei erreparatu diegu:

  • Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Foru Plana, Bizkaiko Foru Aldundiarena.
  • Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 Foru Araua.

BEAZen erakunde-antolaketa lan-prozesuak sistematizatzean oinarritzen da, eta Berdintasunerako I. Plana ezartzeko erakundeko gainerako lan-ildoen kudeaketa-sistema bera jarraituko da.
Diagnostikoarekin eta Berdintasunerako I. Planarekin, BEAZek erabaki proaktibo bat hartu du erakunde handiagoetarako oraingo araudiari jarraikiz, gizonen eta emakumeen berdintasunaren arloan legezko eskeak betetzeari dagokionez. Eta, era berean, bere konpromisoa aditzera ematen du Planak Emakumeen eta Gizonen arteko Bizkaiko Foru Aldundiaren VI. Foru Planak eta Berdintasunerako foru-erakunde beraren Foru Arauak dituen ekintzak eransteko.

Azpimarragarria da sexuaren araberako osaera orekatua, lanbide-bereizketa urria -administrazioko postuetan baino ez da gertatzen- eta bereizketa bertikalik edo kristalezko sabairik eza. Horrez gain, lan-harreman egonkorra, ezaguna eta beste foru erakunde batzuekin partekatua izateak pertsonen kudeaketa-ereduari egonkortasuna ematen dio, eta horri esker, jardunbide objektiboak eta sistematizatuak daude.

Berdintasun Plana PDFan Jeitsi

>> PDFa Jeitsi

Beaz

GRATIS
VER