Ir al inicio del contenido

Ekintzailetza eta Gizarte Berrikuntza

logotipo innovación social

Gizartean eragin handia duten proiektuak eta enpresa berritzaileak garatzeko eta abiarazteko laguntzak, honako eremu hauetan: ingurumena, zahartze aktiboa, osasuna eta ongizatea, eta gizarteratzea.


2023

Calendario Aurkezteko epea

apirilaren 17tik maiatzaren 12ra

Nori zuzenduta dago?

1. arloa. Gizartean eragin handia duten gizarte-proiektu berritzaileen kontrastea

Gizarte-eragin handiko enpresa-proiektu berritzailea duten enpresak, egoitza sozial fiskala eta produkzio-zentroa Bizkaian dituztenak.

2. arloa. Enpresa-proiektu sozial berritzaileen garapena

 • Gizartean eragin handia duten enpresa berritzaile berriak sustatzen dituzten pertsona fisikoak.
 • Gizarte-inpaktu handiko enpresa berritzaile berriak, EJZn altarik ez dutenak edo lehenengo alta-data 2021eko urtarrilaren 1a edo geroagokoa dutenak.
 • Eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean gutxienez 6 lanpostu dituzten enpresak, gizartean eragin handia duten enpresa berritzaile berriak sustatzen dituztenak.
 • Eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean gutxienez 6 lanpostu dituzten eta gizartean eragin handia duten negozio-unitate berritzaile berriak sustatzen dituzten enpresak.

3. arloa. Gizartean eragin handia duten enpresa berritzaile berriak

 • Gizarte-eragin handiko enpresa berritzaile berriak, gutxienez lanaldi oso baliokideko 2 enplegu dituztenak, Bizkaiko produkzio-zentroari atxikiak, eta lana Bizkaian garatzen dutenak.

4. arloa. Gizarte-erakundeentzako enpresa-proiektu sozial berritzaileak

 • Gizarte-arloko enpresa-proiektu berritzaile baten garapena eta abiaraztea sustatzen duten egungo gizarte-erakundeak.
 • EJZn lehen alta data 2021eko urtarrilaren 1a edo geroagokoa duten enpresa edo gizarte-erakunde berritzaile berriak, baldin eta lanaldi oso baliokideko enplegua badute eta Bizkaiko produkzio-zentroari atxikita badaude eta lana Bizkaian egiten badute.

Zer gastu estaltzen ditu?

1. arloa. Gizartean eragin handia duten gizarte-proiektu berritzaileen kontrastea

 • Bideragarritasunari buruzko aurretiazko azterlanak, txosten teknikoak eta negozio-proposamenaren merkatuarekin egindako hasierako kontrasteak. Bidaiak eta azoketara joatea merkatua aztertzeko. Merkatuaren hasierako kontrasterako kanpo-aholkularitza.

2. arloa. Enpresa-proiektu sozial berritzaileen garapena

 • Bideragarritasun-azterlanak, merkatu-azterketak eta marketin-azterlanak, bai eta txosten teknikoak ere; produktuaren edo zerbitzuaren kontzeptuaren, ezaugarrien eta oinarrizko funtzionalitateen garapena; azoketara joatea eta bidaiatzea proiektua garatzeko. Jabetza intelektualaren edo industrialaren babesa, erregistroak, ziurtagiriak eta homologazioak. Proiektua garatzeko kanpo-aholkularitza. Gizarte-eragina neurtzeko datuak biltzeko aholkularitza.
 • Gizartean eragin handia duten enpresa berritzaile berriak badira, Bizkaian negozio-lokal bat alokatzea.

3. arloa. Gizartean eragin handia duten enpresa berritzaile berriak

 • Enpresa berria eratzeagatiko edo hari ondare-ekarpena egiteagatiko prima: pertsona fisiko eta juridiko ekintzaileek eskriturak egin eta diru-ekarpenetan ordaindu beharko dute kapital soziala, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean. Diruz lagundu ahal izango dira ekintzaileen kredituak konpentsatzeko modalitatean eta eskudirutan emandako jaulkipen-primaren modalitatean egindako kapital sozialaren gehikuntzak. Enpresa berria eratzea eta abiaraztea. Azoketara joatea, erakusketari gisa, eta lotutako bidaiak. Jabetza intelektualaren edo industrialaren babesa, erregistroak, ziurtagiriak eta homologazioak. Bizkaian negozio-lokal bat alokatzea. Ingurumena neurtzeko datuak biltzeko aholkularitza.
 • Teknologoa edo negozioaren garatzailea kontratatzea.

4. arloa. Gizarte-erakundeentzako enpresa-proiektu sozial berritzaileak

 • Merkatuaren bideragarritasun-azterketak, marketin-azterlanak eta txosten teknikoak. Produktuaren edo zerbitzuaren kontzeptua, ezaugarriak eta oinarrizko funtzionaltasunak garatzea. Bidaiak eta azoketara joatea. Kaleratze-gastuak. Jabetza intelektualaren edo industrialaren babesa, erregistroak, ziurtagiriak eta homologazioak. Proiektua garatzeko kanpo-aholkularitza. Gizarte-eragina neurtzeko datuak biltzeko aholkularitza. Proiektura bideratutako langileen barne-gastuak.
 • Horrez gain, 2021eko urtarrilaren 1eko edo geroagoko EJZn alta emanda dauden enpresa edo gizarte-erakunde berritzaile berrien kasuan, honako gastu hauek ere lagundu ahal izango dira diruz: eratzeagatiko prima edo enpresa berriari egindako ondare-ekarpena.

Informazio gehiago Ekonomia Sustatzeko Sailaren webgunean

 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Flicker
 • Sindicación RSS

Beaz

GRATIS
VER