Ir al inicio del contenido

 • Sobre Beaz

  Gure helburu nagusia jarduera ekonomikoa haz dadin eta lanpostuak sor daitezen laguntzea da.

BEAZ 1987. urtean sortu zen, eta foru-sozietate publiko bat da. Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak du kapital sozialaren % 100; gainera, Ekonomia Sustatzeko Sailari dago atxikita, zeinak helburu sozial gisa baitu enpresen lehiakortasuna sustatu, garatu eta bultzatzeko beharrezkoak diren jarduera oro egitea, kalitatezko lanpostuak sortzeko eta mantentzeko, oro har, Bizkaia lurraldea berritzailea, sortzailea, dinamikoa eta ekintzailea izan dadin, eta gizarte-kohesioa eta lehiakortasuna Bizkaiko gizartearen oraingo zein etorkizuneko ongizatearen berme izateko.

Promoviendo la generación de una mayor y mejor actividad económica en el territorio, en BEAZ se refuerza la relación con las personas emprendedoras, empresas, personas y agentes inversores, centros de generación de conocimiento y clústeres o asociaciones sectoriales. BEAZ define y gestiona también los programas de ayudas concedidos por el Departamento de Promoción Económica y otras entidades públicas.

2010eko irailaren 30ean, Bizkaiko Berrikuntza Agentzia SA foru-entitatearekin fusionatu zen.

2022ko datuak

Langileak

50

Kudeatutako txostenak

727

Enpresak

+1800

Inkubatutako enpresak

82

Egitekoa

Beaz, hain zuzen ere, Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomia Sustatzeko Sailaren mende dagoen foru-entitate bat da, eta ekonomia-jarduera hazteko eta Bizkaian kalitate oneko enplegua sortzeko egiten du lan, enpresa-ekimen berritzaile berria sustatuz. Horrela, Bizkaian dauden enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzen du, bai eta gaitasun eta inbestitzaile berriak lurraldera erakartzen ere.

Ekintzaileei eta enpresei balio erantsiko eta kapital erlazionaleko zerbitzuen bidez ematen diegu laguntza, eta haien hazkunde-, berrikuntza- eta nazioartekotze-erronkei erantzuten dieten askotariko tresnak uztartzen ditugu, betiere, Bizkaiko ekintzailetza eta berrikuntzaren ekosistemako erreferentziazko eragilean eraikiz.

Enpresei eta ekintzaileei laguntzeko asmoz sortu diren Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomia Sustatzeko Sailaren laguntza-programak definitzen, garatzen eta kudeatzen laguntzen dugu.

Ikuspegia

Bizkaiko ekintzailetzaren eta berrikuntzaren ekosistemako erreferentziazko eragile gisa egonkortzea da gure asmoa, kalitate hobeko proiektu berritzaile gehiago definitzen eta finkatzen lagunduz, zeinak lurraldean enplegu kualifikatua sortuko duten, enpresen zein sektore guztien premia eta errealitatean egunean eramateko aukera ematen diguten lan-dinamikekin (adimen lehiakorra), tokian-tokian eta nazioartean aukerak bilatuz eta erraztuz eta lurralde-oreka zainduz.

Ikuspegi horren esparruan barne hartzen dira:

 • Enpresa-ehunaren ezagutzan sakontzea, Bizkaiko enpresen errealitatearen azterketa zehatza denboran zehar mantenduz eta eginez, zeinak aukera emango baitu zerbitzu-prestazioaren inguruko erabakiak hartzeko eta ekintzailetzaren ekosistemako eragileekin lankidetzan aritzeko. Horrek berekin dakar Bizkaiko enpresekin eta ekosistemako gainerako eragileekin harremanak estutu behar izatea.
 • Ekintzailetza epe luzeko optika zabal batetik bideratzea, eta hezkuntza-zentroetan eta oro har gizartean ekintzailetzaren kultura bultzatzen laguntzea, bai eta proiektuei laguntza ematea ere, sortzen direnetik merkatuan egonkortzen direnera arte.
 • Lurraldean enplegu kualifikatua sortzen duten kalitate oneko proiektu berritzaileak definitzen eta egonkortzen laguntzea, enpresen zein sektoreen errealitatearekin egunean egoteko aukera ematen duten lan-dinamikekin (adimen lehiakorra), tokian-tokian eta nazioartean aukerak bilatuz eta erraztuz eta lurralde-oreka zainduz. Horrela, erreferentziazko eragile gisa sendotuko da Bizkaiko berrikuntzaren eta ekintzailetzaren ekosisteman.
 • Berrikuntza irekiaren aldeko apustua egitea, estrategia horren garapena enpresei eta ekintzaileei emanez, baina aldi berean barruan ere eginez, etengabe berritzeko eta sendotzeko bide gisa, Euskadin berrikuntzarako eta ekintzailetzarako erreferentziazko eragile gisa.
 • BEAZ nazioarteko nodoetan egotea sustatzea, bai eta proiektuan parte hartzea ere, tokiko zerbitzu berrien garapenerako ezagutza eta berrikuntzarako iturri gisa.
 • Lurralde-oreka zaintzea, eta etengabeko lankidetza-lana garatzea tokiko entitateekin, egituren lidergoa indartuko duten zerbitzu eta laguntza osagarriak eskainiz, Bizkaiko eremu guztietan proiektu berritzaileak definitzea eta garatzea errazteko.

Gure balioak

 • Sortu zenetik eskuratutako know-how delakoa.
 • Prestatzeko eta ikasteko gaitasuna eta langileen zein erakundearen jarduteko jarrera.
 • Independentzia erabakiak hartzeko orduan, profesionaltasun-printzipioetan oinarrituta
 • Eragile eta entitateekin lankidetzan aritzeko nahia.
 • Interes-taldeen berezitasunei egokitutako komunikazio-jarioa mantentzeko kezka.
 • Bizkaian berrikuntzaren alorrarekin zerikusia duten pertsona eta entitateekiko arreta eta irisgarritasuna.
 • Ingurumena babestearekiko konpromisoa, ingurumen-eragin kaltegarriak prebenituz edo murriztuz.
 • Lan-baldintza seguru eta osasungarriak eskaintzeko konpromisoa.

 

Beaz

GRATIS
VER