Saltar al contenido

Zerga kalifikazioko txostenak

Balioespenak justu aurreko zerga-ekitaldiari dagozkio, eta, kasu honetan, Sozietateen gaineko Zergari buruzko 11/2013 Foru Arauaren 62. artikulutik 64.era artekoei.

BEAZek Enpresen jarduerak ebaluatuko ditu eta Ikerketa eta Garapen eta Berrikuntza Teknologiko gisa kalifikatzeari buruzko txostena prestatuko du, Sozietateen gaineko Zergan kenkariak lortzea erraztuko duena.

Txosten horiek lotesleak izango dira zerga-Administrazioarentzat, aipatutako jardueraren izaerari eta kalifikazioari dagokienez.

Zerbitzu hori Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak eta Beazek sinatutako lankidetza hitzarmenaren emaitza da.

2020ko eskaerak

2020ko deialdia itxita

Beaz

GRATIS
VER